OPĆI USLOVI KORIŠTENJA

Ovi uvjeti određuju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda koji se nude na ovoj stranici. Web stranica Casa di Campara može se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, u skladu sa sljedećim odredbama i uvjetima.

Prodavac je Epicentar doo, podružnica Casa di Campara Couture, a kupac je
posjetitelj ovih stranica koji popunjava elektronsku narudžbu, šalje je prodavacu i vrši plaćanje kreditnom karticom ili poduzećem.

NARUDŽBE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronske narudžbenice. Svaka osoba koja elektronskim putem naruči barem jedan proizvod, popunjava tražene podatke
i preda narudžbu smatra se kupcem. Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM), uključujući PDV. Roba se naručuje elektronskim klikom na određeni proizvod i spremanjem u košaricu. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli proces narudžbe i dobije potvrdu o završenoj obradi narudžbe.


PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online MasterCard ili Visa kreditnim karticama.

 

ISPORUKA

Naručeni proizvodi su pakirani na način da se ne oštete pri preuzimanju. Prilikom preuzimanja, kupac je dužan provjeriti stanje narudžbe, i u slučaju oštećenja odmah prijaviti proizvod dostavljaču. Prodavac se odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati tokom isporuke.

Prodavac se obavezuje da će pošiljku poslati kupcu u trenutku kada je primi
potvrdu o odobravanju online transakcije. Pošiljka se šalje u roku od 5
(pet) radnih dana.

Međutim, zbog nepredviđenih okolnosti i zona isporuke ponekad može doći do kašnjenja.

Ukoliko kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavac ima pravo zatražiti
kupcu radi nadoknade svih troškova vezanih za dostavu.

Nakon što dostavljač primi pošiljku od prodavca, prodavac više nije odgovoran za dalji tok isporuke i eventualna kašnjenja i probleme
koji mogu nastati u vezi sa daljom manipulacijom i isporukom robe.

VRAĆANJE NARUDŽBE

Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan i koji odgovara opisu proizvoda navedenom na www.casadicampara.com. Slika koja ilustruje proizvod na web stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, tako da kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničkog kvara, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 14 radnih dana. Da bi prijavio tehnički kvar, kupac je dužan da, neotvoren ili jednom korišten, vrati tehnički neispravan proizvod, neotvoren ili jednom korišten, poštom, uz račun, nakon čega će prodavac poslati kupcu zamjenski proizvod u roku od 5 radnih dana. , besplatno. Prodavač zadržava pravo da ne vrati sredstva ili zamijeni proizvod ako gore navedeni uvjeti nisu ispunjeni ili ako smatra da je došlo do prijevare.

Prodavac ne odgovara za štete i obaveze koje su u domenu dostavne agencije.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Nositelj prava na dizajn proizvoda i ambalaže je Epicentar d.o.o, podružnica Casa di Campara Couture. Kupac se obavezuje da neće kopirati, dijeliti i prodavati
proizvoda prodavača ili bilo kojeg dijela tih proizvoda bez autorskih prava.

OPĆENITO

Epicentar d.o.o, podružnica Casa di Campara Couture, zadržava pravo izmjene ovih uslova. Sve promjene bit će prikazane na web stranici Casa di Campara.
Kupac je odgovoran za tačnost i potpunost podataka unesenih prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža casadicampara.com Internet prodavnica ne uključuju troškove koje imate korišćenjem računarske opreme i usluga za pristup našim stranicama.

Epicenter d.o.o, podružnica Casa di Campara Couture, nije odgovoran za telefon
troškove, internet saobraćaj ili bilo koje druge troškove koji mogu nastati.

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na casadicampara@casadicampara.com

POLITIKA ČUVANJA PODATAKA O KUPCU


Politika čuvanja podataka o kupcu ima za cilj osigurati transparentnost i pouzdanost u vezi s našim postupcima prikupljanja, čuvanja i obrade ličnih podataka. U nastavku ćemo detaljno opisati naše postupke i standarde kako bismo zaštitili vaše podatke i osigurali vaše povjerenje.
Prikupljanje podataka
Pri prikupljanju ličnih podataka kupaca, pridržavamo se svih relevantnih zakonskih propisa i standarda privatnosti podataka. Podaci koje prikupljamo mogu uključivati ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge informacije potrebne za obradu narudžbe ili pružanje usluga.
Svrha prikupljanja podataka
Osobni podaci kupaca koriste se isključivo u svrhu pružanja usluga, ispunjenja narudžbi, komunikacije s kupcima i poboljšanja naših usluga i ponude proizvoda.
Osiguranje podataka
Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili lične podatke kupaca od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili oštećenja. Koristimo sigurnosne tehnologije i enkripciju podataka kako bismo osigurali visoki standard sigurnosti.
Pohrana podataka
Lični podaci kupaca pohranjuju se na sigurnim serverima i pristup imaju samo ovlaštene osobe koje su obavezne čuvati povjerljivost podataka.
Pristup podacima
Kupci imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka koji su netačni ili više nisu relevantni za svrhu obrade.
Dijeljenje podataka
Lični podaci kupaca neće biti dijeljeni s trećim stranama bez njihovog pristanka, osim u slučajevima kada je to zakonom propisano ili kada je to nužno za ispunjenje narudžbe ili pružanje usluge.
Rok čuvanja podataka
Lični podaci kupaca čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni ili prema zakonskim obavezama.
Kontakt
Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi s obradom ličnih podataka kupaca, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese casadicampara@casadicampara.com .
SIGURNOSNA POLITIKA RADA SA KARTIČNIM TRANSAKCIJAMA
Svrha: Sigurnost kartičnih transakcija i zaštita podataka vlasnika kartica ključni su elementi naše poslovne prakse. Ova sigurnosna politika ima za cilj osigurati da se sve kartične transakcije obavljaju na siguran i zaštićen način te da se lični podaci vlasnika kartica tretiraju s najvećom pažnjom i poštovanjem privatnosti.
Zakonske obaveze: Pridržavamo se svih relevantnih zakonskih propisa i standarda u vezi s obradom i zaštitom ličnih podataka, uključujući GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) i PCI DSS (Standard za sigurnost podataka industrije platnih kartica).
Sigurnosne mjere: Implementiramo visoke sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke vlasnika kartica od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, gubitka ili krađe. To uključuje korištenje enkripcije podataka, višestruku autentifikaciju, redovne sigurnosne provjere i nadzor te obrazovanje osoblja o pravilnom postupanju s osjetljivim podacima.
Ograničen pristup: Pristup podacima vlasnika kartica omogućen je samo ovlaštenim osobama koje su obučene i upućene o sigurnosnim pravilima i postupcima. Ove informacije obrađuju se isključivo za svrhu izvršenja kartičnih transakcija i ne smiju biti dijeljene ili zloupotrijebljene u druge svrhe.
Čuvanje podataka: Podaci vlasnika kartica čuvaju se na sigurnim serverima i pohranjeni su u skladu s propisanim rokovima. Nakon isteka roka čuvanja ili prestanka njihove relevantnosti, podaci se trajno brišu ili anonimiziraju.
Dijeljenje podataka: Podaci vlasnika kartica neće biti dijeljeni s trećim stranama bez njihovog izričitog pristanka, osim ako to nije nužno za izvršenje kartične transakcije ili ako je to zakonom propisano.
Nadzor i revizija: Redovno provodimo nadzor i reviziju naših sigurnosnih praksi kako bismo osigurali da su u skladu s najnovijim standardima i da se kontinuirano poboljšavaju u skladu s razvojem tehnologije i prijetnjama cyber sigurnosti.
Kontakt: Za sve upite ili žalbe u vezi s našom sigurnosnom politikom rada sa kartičnim transakcijama i podacima vlasnika kartica, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese casadicampara@casadicampara.com